Chiro Jebo VZW


Evenementen

Chiro Jebo VZW werd op 11 december 1978 opgericht op vraag van de twee Lichterveldse chirobewegingen:
Chirojongens St-Paulus en Chiromeisjes Wietjesland.

Wij richten onze aandacht op alles wat te maken heeft met de infrastructuur waar de activiteiten op zondagnamiddag doorgaan.

De oprichting, uitbating en het beheer van twee jeugdlokalen (één voor de chirojongens en één voor de chiromeisjes) waren de redenen waarvoor reeds van bij de oprichting van de VZW initiatieven werden genomen.


De bouw van beide hemen werd op 2 november 1980 aangevat. De kostprijs werd betaald via giften aan chiro Jebo VZW vanwege de beide chiro jeugdbewegingen, de gemeente, het bisdom van Brugge (Domus Dei), kloostergemeenschappen, particuliere, ouders van chiroleiding en –leden, enz.

De grond waar beide hemen warden gebouwd behoorde vroeger toe aan de Kerkfabriek. Sinds 2017 is de grond eigendom van de gemeente.

In Lichtervelde waren wij de pioniers, dus ons project diende als voorbeeld voor andere jeugdverenigingen.

Zowel de meisjesscouts als de KLJ bouwden een eigen lokaal op de grond waar ook de chirojongens zijn gevestigd. Een samenwerking met de verschillende jeugdbewegingen is dus een absolute must!

Naast de dienstverlening door de technische dienst van de gemeente (gras afrijden, snoeien, hakselen) staat de VZW in voor alle kosten die met de gebouwen te maken hebben. Daarom houdt de VZW geregeld een kasactie. De inkomsten hiervan gaan integraal naar de beide hemen. (verwarming, elektriciteit, water, onderhoud, herstel materiaal en gebouwen, verzekeringen, brandveiligheid, ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, kosten eigen aan de vzw,…)

Samen met de Chiro leiding, de Chiro leden en ons bestuur willen we ons verder inzetten voor beide jeugdlokalen.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Nele Wybo op het nummer 0474 22 92 35.